Otomasyon nedir?

Bir iş yerinde, iş verimini arttırmak amacıyla makinalaşmaotomasyon

Otomasyon sonucu emekten tasarruf edilerek, üretimde belli hizmetler makinelere bırakılır. Bu makinelerin kullanılması sonucu üretim, sürekli, otomatik olarak ve herhangi bir müdahaleyi gerektirmeksizin gerçekleştirilmektedir.

Otomasyonun avantajları; maliyet düşüşü, kalite artışı, zamandan tasarruf ve iş kazalarının azalması olarak özetlenebilir. Buna karşılık otomasyon sonucu işletmelerin yatırım harcamaları artar ve işsizlik meselesi ortaya çıkar.

Sözlükte "otomasyon" ne demek?

1. Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak yapılması, özdevin.

Otomasyon kelimesinin ingilizcesi

n. automation
Köken: Fransızca

Otomasyon ne demek? (Ekonomi)

(Automation) Önceleri insan emeği ile yapılan işlerin, mekanik aletler, bilgisayarlar ve kendi kendine çalışan makinalarla yapılması durumu. Bu kavram ilk başlarda, imalat sürecinde malzemenin bir makinadan diğerine otomatik biçimde aktarılmasını, her birinde üretimin belli bir bölümünün yapılarak, insan eli değmeden imalatın gerçekleştirilmesini ifadede kullanılıyordu. Zamanla, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, buna otomatik iletişim ve denetim mekanizmaları da eklenmiştir, iletişim, bir makinanın veya üretim aracının bilgisayar programındaki talimatları izleyerek faaliyet göstermesidir. Otomatik denetim ise makinenin yaptığı işlerde önceden programlanana göre bir sapmanın ortaya çıkması durumunda, gerekli düzeltmenin kendiliğinden sağlanması durumudur. Bu son iki faaliyet günümüzde, insanın zihinsel çalışmasının yerini büyük ölçüde almış bulunmaktadır. Otomasyon, özellikle ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı sanayileşmiş ülkelerde, verimliliğin hızla artmasına yol açmıştır. Fakat bu gelişmenin olumsuz etkileri de vardır. Bunların başında iş gücüne, özellikle vasıfsız emeğe olan talebi önemli ölçüde azaltması gelir. Bu şekilde ortaya çıkan işsizliğe Teknolojik İşsizlik adı verilir.

--Reklam--